© 2019
LT LV
RUBRIKOS
KIGSA pranešimas tarptautinėje „Coiffure EU“ sesijoje

Šių metų birželio 29–30 d. Kipre vykusi teminė išvažiuojamoji „Coiffure EU“ sesija buvo skirta šalių narių sektoriaus analizei, problemoms iškelti, stipriosioms ypatybėms akcentuoti ir išvadoms. Jos bus pateiktos Europos Komisijai (EK) kaip gairės sektoriaus profesionalumui skatinti ir kryptingai vystytis.

 

Savo prezentacijas paruošė ir pristatė Austrijos, Belgijos, Kipro, Prancūzijos, Maltos, Olandijos, Norvegijos, Šveicarijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos atstovai. Lietuvos pranešimą perskaitė ir šalies sektorių pristatė Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos (KIGSA) narė Jurgita Trainaitė, o dalyvauti diskusijose ir atsakyti į klausimus jai padėjo KIGSA prezidentė Jolanta Mačiulienė.

Kaip viena pagrindinių visų šalių problemų išryškėjo mažėjantis studentų, o kartu ir būsimų kvalifikuotų darbuotojų skaičius. Su šia problema susiduria ir Lietuvos grožio salonai – daugybė mokyklų ir besimokančiųjų netenkina gerai paruoštų specialistų paklausos. KIGSA šioje srityje įžvelgia didelę grėsmę efektyviai sektoriaus plėtrai.

Keliose šalyse (Austrijoje, Kipre, Belgijoje, Prancūzijoje) keliami specialūs reikalavimai salono steigimui, t. y. ne kiekvienas norintis asmuo gali įsteigti saloną, tam reikalinga tinkama kvalifikacija. Pastaruoju metu stipriai išaugęs salonų Lietuvoje skaičius taip pat nėra subalansuotos rinkos požymis. Savininkai susiduria su darbuotojų stygiumi, kainų dempingavimu, nesąžininga konkurencija.

Beveik visose šalyse narystė profesinėje sąjungoje yra savanoriška, tik jose jau daugybė metų gyvuoja tradicija burtis į profesines bendruomenes, kartu siekiant geresnių sąlygų verslui ir veiklai. Kaip vienas mūsų asociacijos tikslų ir prioritetų buvo įvardytas darbas, skirtas kirpėjams įtraukti į asociacijos veiklą ir informacijos apie savo poreikius, planus, tikslus skleidimas.
Taigi po emocingų ir dalykiškų šalių pristatymų, audringų diskusijų buvo suformuluotos išvados. Jos bus pateiktos EK ir jų pagrindu plėtojama verslo strategija.

 

1. Rasti naujus būdus politiškai pripažinti ir įvertinti profesiją bei verslą tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Tai būtina pokyčių sąlyga.
2. Kirpėjo įvaizdis kliento akyse yra ypač svarbus. Teigiamo įvaizdžio formavimas prisideda prie geresnio sektoriaus funkcionavimo suvokimo socialiniu ir ekonominiu aspektais.
3. Reikalingas profesijos prieinamumo reguliavimas. Turėtų būti išsiaiškinta, koks tai galėtų būti reguliavimas – savaiminis, šalies ir (arba) ES lygmeniu. Kiek leidžia ES galimybių ribos, turėtų būti sukurti profesiniai standartai sektoriaus profesijai ir verslui. Kirpėjo licencija būtų kaip vienas iš prioritetinių instrumentų.
4. Vartotojų apsauga – vienas prioritetinių naujų tikslų, siekiant pabrėžti vartotojų svarbą.
5. Kirpėjų vaidmuo – svarbus visuomenei funkcionuoti ir prisideda prie vietinės bei nacionalinės ekonomikos, kuriant darbo vietas ir plėtojant verslą.

 

Per visą dviejų dienų sesijos darbą buvo galima išsakyti įvairias nuomones, teikti pasiūlymus. Kiekviena šalis turi savų tradicijų, savo ypatumų, bet viena bendra visoms šalims narėms – noras rasti būdų, kaip tobulėti profesiniu požiūriu, ieškoti galimybių ne tik diskutuoti, bet ir dirbti su savo šalies valdžios atstovais, sprendžiant aktualias grožio sektoriaus problemas. KIGSA yra Europos šalių asociacijos „Coiffure EU“ narė. Šiuo metu asociacijai priklauso per 18 šalių, jos aktyviai dalyvauja įvairiose sesijose, susirinkimuose, todėl jų sukaupta patirtis gali būti naudinga vedant dialogus su mūsų šalies valdžios atstovais, sprendžiant aktualijas, susijusias su grožio specialistų kvalifikacijos kėlimu, saugaus darbo ir įvairiais kitais klausimais. Tikimės, kad drauge dirbant ir diskutuojant galima rasti pačių tinkamiausių būdų spręsti problemoms, nes jos panašios visos Europos grožio sektoriuje.

 

Tapkite  asociacijos nariu?  
Bendravimas, patirties dalijimasis, problemų įvardijimas bei mėginimas jas spręsti yra tai, be ko neįsivaizduojame savo asociacijos veiklos. Asociacijos nariai turi teisę dalyvauti tarptautiniuose čempionatuose, konkursuose ir mokymuose, kuriuos organizuoja tarptautinė grožio specialistų organizacija OMC.

Daugiau informacijos:
www.kigsa.lt ir tel.: 8 687 29463

Rubrika: Įvykiai
Data: 2016 1 1
GALERIJA
Internetinių puslapių kūrimas