© 2018
LT LV
RUBRIKOS
Įstatymo interpretacija

Kyla reikalavimai teikiantiesiems sveikatingumo paslaugas
2012 m. vasario 3 d. patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“, kuris įsigalios 2012 m. gegužės 1 dieną.
Į Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašą nuo šių metų gegužės bus įtrauktos ne tik vandens procedūrų, pirčių, baseinų, kūno kultūros paslaugos, bet ir kūno bei veido priežiūros paslaugos.
Grožio industrijos paslaugos pagaliau priskirtos sveikatingumo paslaugų sričiai. Kosmetikų ir kosmetologų asociacija sveikina šį sprendimą ir aktyviai bendradarbiauja jį kuriant bei įgyvendinant. Džiugu, kad į daugumą mūsų siūlytų pataisų buvo atsižvelgta tvirtinant šį įsakymą. Pavyzdžiui, buvo vartojami šiuolaikiniai terminai: „Grožio terapeutas“ (buvę technologai-kosmetologai – trejų metų kolegijinis išsilavinimas) ir „Grožio estetikas“ (buvę higieninės kosmetikos kosmetikai – dvejų metų profesinis išsilavinimas). Tik turintys tokį ir medicininį išsilavinimą specialistai, įsigaliojus įsakymui, t. y. nuo 2012 m. gegužės 1 d. galės atlikti veido ir kūno procedūras. Visuomenės sveikatos centrai, atlikdami eilinę patikrą grožio salone ar kosmetikos kabinete, tikrins, ar specialistas turi reikiamą išsilavinimą.
2012 m. gegužės 1-ąją įsigalios Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašas ir šių paslaugų teikimo bei kvalifikaciniai reikalavimai. Kas laukia specialistų, neturinčių reikiamos profesinės kvalifikacijos?
Apie tai kalbama jau 15 metų, taigi buvo pakankamai laiko pasirengti reformoms, tačiau ir dabar bus galimybė specialistams, baigusiems šešių mėnesių dekoratyvinės kosmetikos kursus ir turintiems ne mažiau nei trejų metų realų darbo stažą, laikyti egzaminus ir gauti diplomą eksternu. Pavyzdžiui, VšĮ „Art of Beauty“ mokykla Vilniuje, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla jau dabar pasiruošusios priimti norinčius egzaminus laikyti specialistus. VšĮ „Art of Beauty“ mokykla renka pirmąją grupę nuo 2012 m. balandžio 10 dienos.
Pagarbiai KKAL prezidentė
Rūta Bražiūnienė


Būtent šis pranešimas sukėlė daug kosmetologų diskusijų. Žinia, kad dirbti galės tik specialų išsilavinimą turintys meistrai, iškėlė daug klausimų tiek mokymo įstaigoms, tiek darbuotojams. Siekiant išsiaiškinti įstatymą buvo kreiptasi į ministeriją. Nauja informacija visiškai paneigė pirminį pranešimą, paaiškino niuansus. Vis dėlto, ko vertas įstatymas, kurį kiekvienas perskaito ir pritaiko kaip nori?

UAB „Bartena“ direktorė, Renata Antanavičienė:
2012 m. balandį viceministrui Audriui Klišoniui pateikėme prašymą išaiškinti įstatymą dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2012, Nr. 19-879) ir įsigaliojantį nuo 2012 m. gegužės 1 dienos.
Priežastis kreiptis į viceministrą buvo kategoriškas, neteisingai suprastas ir netinkamai interpretuotas pirmiau minėtas įstatymas.
Tenka apgailestauti, kad vienas juridinio asmens pranešimas gali sukelti didelę, visiškai nepagrįstą nerimo bangą visoje Lietuvoje. Padariniai dar ilgai gali trikdyti normalų specialistų ir mokymo įstaigų darbą, klaidinti būsimą specialistą laisvai pasirenkant studijas.
Spragų grožio paslaugų teikimo srityje yra daug. Problemas derėtų spręsti korektiškai, taktiškai ir civilizuotai. Būtina nepamiršti profesinės etikos, pagarbos ir tolerancijos. Įvairūs karteliniai susitarimai, „sąmokslo teorijos“ – netoleruotini.
Esame dėkingi LR Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrui A. Klišoniui už konkretų ir aiškų atsakymą į paklausimą. Sveikatingumo paslaugoms priklauso tik tos grožio paslaugos, kurios atliekamos natūraliais ar performuotais gamtiniais sveikatos veiksniais, t. y. natūralūs mineraliniai vandenys, jūros vanduo, durpinis purvas ir t. t. Visos kitos grožio paslaugos nepriskiriamos sveikatingumo paslaugoms, netaikomi sveikatingumo paslaugų reikalavimai ir tokias paslaugas teikiantys asmenys neprivalo atitikti sveikatingumo paslaugų reikalavimuose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų.
Na, o naujai, mano žiniomis, besikurianti asociacija sutelks grožio specialistus ruošiančias LR mokymo įstaigas, darbdavius ir dirbančius specialistus vienam ir bendram tikslui: spręsti susikaupusias ir netikėtai iškilusias problemas, stengtis užtikrinti, kad šių laikų grožio paslaugas teikiantis specialistas vykdytų sąžiningą veiklą ir, svarbiausia, – nepakenktų žmogui.

„Femina Bona“ mokymų vadovė Indrė Kepežinskienė:

Dėl ko jūs pateikėte paklausimą dėl teisės akto praktinio taikymo išaiškinimo?
Kadangi tai tiesiogiai liečia mūsų studentus, klientus ir darbuotojus, gavus oficialų raštą, pateiktą elektroniniu paštu, kilo abejonių dėl jo praktinio taikymo. Gautame laiške pateikta siuntėjo informacija nesutapo su Sveikatos ministerijos atstovo paaiškinimu, todėl parašėme oficialų raštą Sveikatos ministerijai, prašydami paaiškinti šį įsakymą bei jo praktinį taikymą.

Ką supratote gavę paaiškinimą, kokia jo pagrindinė mintis?
Pagrindinė mintis – keičiasi sveikatingumo paslaugas su gamtiniais sveikatos veiksniais (purvu, moliu ir pan.) teikiančiam personalui keliami reikalavimai, bet šis įsakymas nenurodo reikalavimų grožio paslaugas teikiančiam personalui. Paaiškinimas labai svarbus, nes informaciją gautame laiške buvo galima interpretuoti ir taip, kad šie reikalavimai keliami visiems grožio sferoje dirbantiems specialistams bei trumpiau nei dvejus metus trunkančias programas pasirinkusiems studentams.
Kaip vertinate Kosmetologų asociacijos informacijos pateikimą?
Informacija buvo pateikta netikslingai, palikta daug erdvės interpretacijai. Todėl džiaugiamės prisidėję prie išsamesnio įsakymo paaiškinimo.

DĖL TEISĖS AKTO PRAKTINIO TAIKYMO (ištrauka)
Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją, sveikatingumo paslaugų reikalavimuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti tik tie asmenys, kurie teikia sveikatingumo paslaugas – atlieka sveikatingumo paslaugų reikalavimuose paminėtas veido ir kūno priežiūros paslaugas su gamtiniais sveikatos veiksniais (pvz., peloidais, purvu, moliu ir pan.). Asmenims, teikiantiems visas kitas grožio paslaugas (pvz., plaukų priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo), o taip pat ir veido priežiūros paslaugas (pvz., antakių korekcija, dažymas, veido kaukių (ne gamtiniais perforuotais veiksniais) dėjimas) bei kūno priežiūros paslaugas (pvz.,depiliacija, įvyniojimai (ne gamtiniais perforuotais veiksniais), nepriskiriamas sveikatingumo paslaugoms, netaikomi sveikatingumo paslaugų reikalavimai ir tokias paslaugas atliekantys asmenys neprivalo atitikti sveikatingumo paslaugų reikalavimuose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų.
Viceministras Audrius Klišonis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO IR SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 2012 m. vasario 3 d. Nr. V-75 Vilnius
Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.
Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys.
Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašas ir sveikatingumo paslaugų
teikimo reikalavimai. (ištrauka) :

1. Masažo paslaugos.
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-644 (Žin., 2010, Nr. 90-4781)
Šias paslaugas gali teikti kineziterapeutai (MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-934 (Žin., 2004, Nr. 184-6819) arba kiti sveikatos priežiūros specialistai, atitinkantys 2007 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-27 „Dėl masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11-452) nustatytus reikalavimus, turintys Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą kineziterapeuto arba masažuotojo spaudą.
2. Kūno priežiūros paslaugos (kūno įvyniojimai, aplikacijos natūraliais ar performuotais gamtiniais sveikatos veiksniais)
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494)
Šias paslaugas gali teikti grožio terapeutai, baigę ne trumpesnę kaip 3 metų su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą studijų programą, arba grožio estetikai (higieninės kosmetikos kosmetikai) ir kiti specialistai, baigę ne trumpesnę kaip 2 metų su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą formaliąją profesinio mokymo programą.
Šią paslaugą gali teikti medicininį išsilavinimą turintys specialistai, įgiję kosmetiko profesinę kvalifikaciją arba baigę ne trumpesnę kaip 6 mėnesių trukmės modulinę Kūno priežiūros specialisto programą.
Taip pat šią paslaugą gali teikti kineziterapeutai, masažuotojai arba bendrosios praktikos slaugytojai, baigę su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindų neformaliojo švietimo programą, turintys Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą kineziterapeuto arba masažuotojo arba bendrosios praktikos slaugytojo spaudą.
3. Veido priežiūros paslaugos (veido masažai, aplikacijos, kaukės natūraliais ar performuotais gamtiniais sveikatos veiksniais)
Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494)
Šias paslaugas gali teikti grožio terapeutai, baigę ne trumpesnę kaip 3 metų su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą studijų programą, arba grožio estetikai (higieninės kosmetikos kosmetikai) ir kiti specialistai, baigę ne trumpesnę kaip 2 metų su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą formaliąją profesinio mokymo programą.
Šią paslaugą gali teikti ir medicininį išsilavinimą turintys specialistai, įgiję kosmetiko profesinę kvalifikaciją arba baigę ne trumpesnę kaip 6 mėnesių trukmės modulinę Veido priežiūros specialisto programą.
4. Vandens procedūrų paslaugos (natūralių ar performuotų gamtinių sveikatos veiksnių bei kitų terpių vonios, povandeniniai masažai, dušai)
Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277)
Šią paslaugą gali teikti kineziterapeutai, masažuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, baigę su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindų neformaliojo švietimo programą, turintys Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą kineziterapeuto arba masažuotojo, arba bendrosios praktikos slaugytojo spaudą.

Rubrika: Įvykiai
Data: 2012 5 1
GALERIJA
Nuotraukų nėra
Internetinių puslapių kūrimas